Narvik Klatreklubb og Narvik Montessori skal ha en dugnad på Seines klatrefelt tirsdag 9. juni kl 18.00. Det skal sages ned busker og trær, spas litt jord og selve veggen skal pusses for mose. Hvis du kan delta, kontakt Dagfinn Eilertsen på telefon 997 03 971. Felles transport fra Narvik kl. 17.30. Se mer om klatrefeltet her: https://www.narvikklatreklubb.no/uteklatring/sportklatring/seines/