Hardere sportsklatring ved hovedveggene. Gradering fra 6 til 9-.
Feltet ble utviklet av Dagfinn Eilertsen og Tore Dreyer rundt år 2000.

Warspite-veggen: Syv ruter på henholdsvis 7, 7+, 7-, 8+, 9-, 7-, 6+
Baris-veggen: Syv ruter på henhodsvis 6, 7-, 6+, 6, 7, 8-, 8-
KiF-veggen: Kif (7+) og Slaget om Narvik (8+)

Se også: http://www.klatrefelt.no/crag/svartdalensvartdalen/