Narvik klatreklubb ble stiftet 09.09.99 med ønske om å føre tradisjonen videre fra de to tidligere nedlagte klatreklubbene i området (Ofoten klatreklubb og Narvik klatreklubb).

Hva gjør Narvik klatreklubb?
Tidigere har klatreklubben fokusert mest på å tillrettelegge for klatring utendørs. Klubben har bidratt til å gjøre klatreområdene mer sikker, herunder å fjerne løse stener og ordne nye rappeleringsfester og borrebolter. Vi leter og utvikler hele tiden nye klatreklipper samtidig som vi vedlikeholder de som allerede er etablert. Våren 2004 ble det gjennomført dugnad på utsiden av Leirvikstunnellen. I tillegg ble det laget grillplasser, slik at området skulle bli mer tiltalende. Klatreklubben har gjennom årene arbeidet hardt med å få tilrettelagt en innendørs klatrehall. Hallen ble åpnet i september 2004 og klubben kunne med dette utvide sine interesseområder.

Den sosiale delen av å være medlem i klatreklubben er også viktig. Høst, vinter og vår er det fellesklatring en kveld i uken i klatrehallen hvor du kan komme uten klatrepartner og være sikker på å treffe andre klatrekamerater som hjelper til med å sikre deg når du klatrer. Vi arrangerer også filmkvelder, foredrag og klatrekonkurranser for klubbens medlemmer.

En årlig klatrekonkurranse som arrangereres i Narvik er Polarcup.

Polarcup er en klatrekonkuranse med fire konkurranser som er spredt utover vinterhalvåret. Dette er et samarbeid mellom Tromsø, Hamarøy, Lofoten og Narvik klatreklubb Konkurranseformen er uhøytidelig og tilgjengelig for klatrere på alle nivåer, fra mosjonister til eliteklatrere. Se eget menypunkt for mer informasjon om Polarcup.

I tillegg arrangeres det julebord, som er ett av årets høydepunkter.