Svartdalen er hjem for flere hardere sportsklatreruter, men området har også flere fine tradruter.

Hovedveggene: For det meste sportsruter, men også enkelte naturlig sikrete ruter fra 6+ og opp.
Øvre veggen: Fire ruter på gradene 5, 5+, 6- og 7-

Se også: http://www.klatrefelt.no/crag/svartdalensvartdalen/