Ørnflåget er lett å se fra E6 i skjomen. Ta av fra Skjomenbrua og kjør litt over en kilometer før du parkerer på høyre side av veien.
Det er tre 2-taulengders ruter, med gradene 5+, 5 og 6. Feltet har potensiale for mer bolting.