Følgende informasjon er hentet fra: Ny Bruker Mind Idrett

Ny bruker på Min Idrett

Gå til http://www.minidrett.no og trykk på «Ny bruker». Brukerregistrering har følgende minstekrav til informasjon

Fil:001.PNG

Kunderegistrering har følgende minstekrav til informasjon:

Så fort dette er fylt ut får du en SMS med en engangskode som du bruker til å bekrefte telefonnummeret du allerede har registrert på din nye konto.

Medlemskap

Her vises dine og familiemedlemmers registrerte medlemskap.

Dersom du ikke finner ditt medlemskap kan årsaken være at klubben benytter er medlemssystem som ikke er implementert i idrettens databaser, eller du kan være registrert med flere profiler.

Minidrett medlemskap.png

Finn ny klubb

Du kan søke opp en klubb og melde deg inn i klubben og grenen du ønsker medlemskap i. Trykk på hvem av familiemedlemmene som skal søke om medlemskap.

  • Klikk på lenken Finn ny klubb.
  • Søk opp klubben du vil søke medlemskap i, her kan du også finne klubben med å bruke nedtrekks meny «fylke» og «kommune»
  • Marker klubben i søkeresultatet.
  • Hak av for klubben og aktuell gren du vil melde deg inn i. Og klikk på knappen Send søknad.

Minidrett klubb medlemskap.png

 

Godkjennelse av medlemssøknad

Søknaden blir sendt til den aktuelle organisasjonen for behandling. De må så ta stilling om de skal godkjenne den eller ikke. Blir søknaden godkjent, vil teksten “Søknad under behandling” erstattet med en fra og med dato for medlemskapet. Avslås søknaden, vil teksten og markering (og eventuelt navnet til klubb ved ny klubbsøknad) fjernes fra listen. I forbindelse med godkjennelse eller avslag kan den aktuelle organisasjonen velge å sende en e-post til vedkommende.

Noen ganger er det ikke like lett å vite hva hele navnet til klubben er. Istedenfor å skrive hele navnet til klubben, kan du forsøke å skrive inn kun deler av navnet til klubben. Skriv f. eks Mjøndalen dersom du vet klubbnavnet inneholder dette ordet.