Til medlemmene i Narvik Klatreklubb

Innkalling til årsmøte i Narvik Klatreklubb (NKK)
[30.01.20, Narvik]

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Narvik Klatreklubb den 27.02.20 Kl 19:00 på UiT.


Saker som et medlem ønsker skal bli tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13.02.20 til leder@narvikklatreklubb.com
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.narvikklatreklubb.no og Facebook gruppen Narvik klatreklubb.

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Sakspapirer:

Sakspapirer årsmøte NKK 2020

 

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret i Narvik Klatreklubb