For at alle skal få en positiv og sikker opplevelse i Narvik buldrehall skal alle som klatrer i anleggene skrive under på en ansvarserklæring hvor de bekrefter at de har lest og forstått våre trivsel og sikkerhetsregler.

Signer ansvarserklæring her

Du trenger ingen erfaring eller kurs for å prøve deg hos oss, men vi ber om at du leser nøye over disse sikkerhet og trivselsreglene før du tar i bruk tilbudet. 

Sikkerhets- og trivselsregler:

 • Klatring innebærer risiko og all aktivitet i Narvik buldrehall sine lokaler foregår på eget ansvar. Alle skal ha signert ansvarserklæring før de kan klatre.
 • Alle besøkende må rette seg etter de gjeldende regler. Hallen er drevet på dugnad og ansvarlige klatrevakter kan bortvise eller nekte personer/grupper adgang som anses uskikket til å benytte klatreanlegget. 
 • Ikke opphold deg i sonen der en annen klatrer kan falle
 • Vær oppmerksom på andre klatrere når du starter på en rute, det kan allerede være folk i veggen på en rute som krysser din.
 • Se deg for før du hopper ned og klatre ned dersom det er mulig. Benytt deg av nedklatringstak dersom dette er tilgjengelig. 
 • Klatretak kan løsne. Oppdages det løse tak, feil, eller mangler, som kan være av betydning for sikkerheten i anlegget, gi umiddelbart beskjed til post@narvikbuldrehall.no
 • Fallmattene skal være fri for drikkeflasker, koster og andre personlige gjenstander
 • Hjelp oss med å forebygge uhell og nesten uhell ved å opplyse om tilfellet per mail til post@narvikbuldrehall.no.
 • All klatring skjer med minimum singlet og shorts.
 • Klatresko er påbudt i klatreveggen, og skal kun benyttes i klatresonene. Klatresko kan lånes ved inngangen.
 • Det er lov å spise i sittegrupper. 
 • Det ikke er lov å drive med lønnet instruksjon/grupper i anlegget uten Narvik buldrehall eller Narvik klatreklubb sin tillatelse. 

For å unngå skader

 • Øv på fallteknikk
 • Unngå å hoppe ukontrollert til toppgrepene på høye bulder, planlegg heller flytt og eventuelt et fall.
 • Sjekk at fallsonen er tom
 • Klatre ned og benytt deg av tilgjengelige nedklatringstak
 • Unngå skarpe gjenstander/tunge ting i lommene

Når du faller:

 • «Go with the flow», ikke prøv å gripe etter tak for å stoppe fallet
 • Se ned i det du faller og prøv å lande med beina først
 • Land med bøyde bein, sett baken på madrassen og rull bakover, eventuelt rull over på siden
 • Vær slapp i kroppen, stive ledd absorberer energi dårlig og det oppstår fort skader
 • Ikke prøv å ta deg for med armer/hender, men trekk deg litt sammen og hold armene samlet framfor kroppen
 • Utstrakte ledd er mer utsatt for skader

Barn og ungdom 

 • Barn og ungdom mellom 16- 18 år kan oppholde seg i lokalet uten følge av en voksen så lenge en foresatte har skrevet under på ansvarserklæringen og barnet er gjort kjent med sikkerhet og trivselsregler. 
 • Det vil forsøkes å tilrettelegge for at barn mellom 14 – 16 skal kunne bruke hallen uten foresatte etter godkjent sikkerhetskurs og sertifikat. Slike kurs vil settes opp ved anledning. 
 • Hallen er drevet på dugnad og det kan ikke garanteres for at det er andre voksne til tilstede. Foresatte vil derfor selv måtte vurdere barnets evne til å oppholde seg i dette treningslokalet uten oppsyn, når det gjelder treningsvett og evt. misbruk av hallen. 
 • Dersom hallens regler blir misligholdt ved en eller flere anledninger, forbeholder Narvik buldrehall seg retten til å øke aldersgrensen uten forvarsel, og tilganger til hallen vil bli avsluttet. 
 • Ved underskrift har foresatte erstatningsansvar for barnet. Dersom barnet ditt mot forbehold tar med seg andre inn ved bruk av sin adgang, gjelder erstatningskravet også for dem. 
 • Ditt barn skal opplyses om følgende regelverk for bruk av Narvik buldrehall, i tillegg til de gjeldende sikkerhet og trivselsregler:
  • Lytt til andre voksne og klatrevakter i hallen. 
  • Fallende klatrere utgjør stor risiko. Forklar barnet ditt at det er farlig å oppholde seg under andre som klatrer, og at man alltid må se opp når man går inn på tjukkasene. 
  • Det er ikke lov å løpe/leke på fallmattene i hovedhallen. 
  • Fallmattene skal være fri for alle gjenstander, dette gjelder også i barnerommet. 
  • Barnet må bruke klatresko, sokker/gymsokker eller innesko. Klatresko kan lånes ved inngangen. 
 • Barn under 16 år (eller 14 ved overnevnte godkjente sikkerhetskurs og sertifikat):
  • Barn under 16 år må være i følge av en voksen som har ansvar for sikkerheten til barnet. 
  • Det er den voksnes ansvar å ikke ha med flere barn enn at de hele tiden kan følges tett slik at sikkerheten ivaretas. 
  • Fallende klatrere utgjør en stor risiko for barn, vær påpasselig med å holde barna unna fallsonene. Forklar barnet ditt at det er farlig å oppholde seg under andre som klatrer.
  • Det er ikke lov å løpe/leke på fallmattene. Vi har eget tilrettelagt barnerom hvor de mindre barna kan leke og kose seg.
  • Fallmattene skal være fri for alle gjenstander, dette gjelder også i barnerommet.
  • Barnet må bruke klatresko, sokker/gymsokker eller innesko. Klatresko kan lånes ved inngangen
  • Barn under 16 år har ikke anledning til å oppholde seg i treningsrom/vektrom i andre etasje uten voksne. 
  • Barn under 9 år skal i hovedsak benytte seg av barnerommet.