Polarcup 2015

Første runde i Polarcup 2015/2016 ble avholdt Narvik lørdag 24. oktober. Polarcup er en uhøytidelig konkurranse og det var deltakere i alle aldre og ferdighetsnivå. Vi gleder oss allerede til neste gang!

Ny Polarcup blir arrangert i Narvik høst 2016.

Generelt om Polarcup

Polarcup er en klatrecup bestående av fire konkurranser som er spredt utover vinterhalvåret. Dette er et samarbeid mellom klatreklubbene i Tromsø, Hamarøy, Bodø, Lofoten og Narvik og arrangeres på de respektive stedene (Hamarøy og Bodø samarbeider om en av konkurransene) med noen ukers mellomrom. Konkurranseformen er uhøytidelig og tilgjengelig for klatrere på alle nivåer, fra mosjonister til eliteklatrere. Normalt opereres det med følgende klasseinndeling: Barn (gutter og jenter), gutter yngre junior, jenter yngre junior, gutter eldre junior, jenter eldre junior, senior damer, senior herrer og pondus (mosjonistklasse).

Polarcup har vært arrangert siden 2005 og er blitt en sosial og populær klatrekonkurranse der klatrere på alle nivå kan møtes for å konkurrere. Normalt deltar det fra 50 – 70(+) deltakere.

Litt om selve konkurransen

Alle får delt ut et scorecard for sin klasse. Her står det hvilke ruter og bulder som skal klatres. Erfaringsvis blir det gjerne kø på de ulike rutene/buldrene. Man følger derfor køprinsippet – dersom/når man faller av på en rute/bulder i kvalifiseringen lar man nestemann/kvinne i køen få prøve. Man kan prøve en rute/bulder flere ganger, men må altså stille bakerst i en evt. kø dersom man faller av.

I første del av konkurransen (kvalifiseringa) som normalt varer fra kl 12:00 til kl. 16:00 klatrer alle deltakere samtidig. De ulike klassene får tildelt forskjellige ruter og bulder som skal klatres. For barn og juniorklassene vil det normalt kun være bulder og topptauklatring mens det i seniorklassene også vil være noen ledruter. Man finner noen å klatre sammen med, og prøver seg på de rutene/bulderne som hører til sin klasse.

Hver klasse klatrer f.eks. 8 tauruter og 6 bulder (så mange man klarer/rekker). Antallet kan variere fra konkurranse til konkurranse. For å få poeng må man klatre fra starten av ruten/bulderet, og enten halvveis opp (sone, markert med tape) eller til toppen. Dette må gjøres uten å benytte tak på andre ruter/buldre og uten og henge i tauet. Topptak og sonetak er merket. Sonetaket gir ett poeng og topptaket gir tre poeng. Man må være etablert på sonetak eller topptak for å få poeng.

Man er selv ansvarlig for å holde orden på sin poengsum. Når kvalifiseringsrunden er over (f.eks. kl 16:00) blir poengene talt opp. De tre beste i hver av konkurranseklassene går deretter til finale der man klatrer en rute onsight. Dette følger reglementet for finaler i Norgescupen. Ved delte plasseringer i finalen skilles det på poengene fra kvalifiseringsrunden evt. en superfinale (avgjøres av dommerne).