Støtte fra Narvik Klatreklubb

Skal du delta på konkurranser eller samlinger der du representerer Narvik Klatreklubb får du støtte for deltakeravgift. 

 

Fjellfondet (NKF)

Fjellfondet er en støtteordning fra Norges Klatreforbund. Du som medlem av Narvik Klatreklubb kan ha rett på denne støtten.

 For mer info, se: www.klatring.no

 Utdrag:

«Støttens formål er å bidra til at klatrere med medlemskap i en Klatreklubb under Norges Klatreforbund skal gis mulighet til å utvikle sin kompetanse og erfaringsgrunnlag innen fjellklatring på en måte som kan komme både klatreren selv og klubbmiljøet til gode. Med fjellklatring menes klatring der hovedformålet er klatring på naturlige sikringer, i høyfjellet eller lavlandet både vinter og sommer.

Støtte kan gis til å:

  • Skaffe seg alpin ekspedisjonserfaring, gjerne fra mindre kjente områder
  • Delta på samlinger, i første rekke internasjonale is- og fjellklatresamlinger.

Målgruppe:

Alle medlemmer av en Klatreklubb under NKF kan søke om støtte. Søkere under 30 år har førsteprioritet tilstøtte. Søkere over 30 år kan også søke, men prioriteres lavere.»