William Evje Nodland

Styremedlem

William er ildsjel og har kontroll på medlemskap og digitale flater for klubbem. William har over mange år vært svært aktiv, etablert nye ute-felt og er fantastisk ressurs for klubben.

William Evje Nodland

Looking for work? We're always on the lookout for new happy team members.