Sportsklatring

Kleivhøgda

Veibeskrivelse

Kjør nordover mot Bjerkvik. Etter utgangen av Leirviktunnelen, fortsett langs E6 2-3 km og parker på høyre side av veien (før den nye rundkjøringen). Kleivhøgda ligger nå til høyre og er lett synlig fra veien.Det går en sti et stykke mot veggen, anmarsjstid ca 10 minutterKleivhøgda

Kort informasjon:

Veggen har 7 tradklatreruter. To av rutene er litt lengre til høyre enn resten med grad 4- og 4+. Disse og «Diederet» (4+) kan være greie nybegynnerruter. De resterende fire rutene er gradert fra 5+ til 6.

(bilde på høyresiden er hentet ifra 27crags.com).

Mer luft?

Sjekk ut alle klatremulighetene