Narvikklatreklubb

Narvikklatreklubb offisielle nettside. Se også Facebook gruppen "Narvik Klatreklubb"

Author: Leder (page 4 of 9)

Vel utført dugnad

Dugnad i strålende vær og med en blid gjeng resulterte i rensede ruter og en ryddigere anmarsj til Seines klatrefelt. Godt samarbeid med Narvik Montessori og klatregruppa i Bjerkvik IF

Dugnad på Seines klatrefelt

Narvik Klatreklubb og Narvik Montessori skal ha en dugnad på Seines klatrefelt tirsdag 9. juni kl 18.00. Det skal sages ned busker og trær, spas litt jord og selve veggen skal pusses for mose. Hvis du kan delta, kontakt Dagfinn Eilertsen på telefon 997 03 971. Felles transport fra Narvik kl. 17.30. Se mer om klatrefeltet her: https://www.narvikklatreklubb.no/uteklatring/sportklatring/seines/

Innkalling til årsmøte i Narvik Klatreklubb (NKK) 2020

Til medlemmene i Narvik Klatreklubb

Innkalling til årsmøte i Narvik Klatreklubb (NKK)
[30.01.20, Narvik]

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Narvik Klatreklubb den 27.02.20 Kl 19:00 på UiT.


Saker som et medlem ønsker skal bli tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13.02.20 til leder@narvikklatreklubb.com
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.narvikklatreklubb.no og Facebook gruppen Narvik klatreklubb.

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Sakspapirer:

Sakspapirer årsmøte NKK 2020

 

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret i Narvik Klatreklubb

Older posts Newer posts

© 2023 Narvikklatreklubb

Theme by Anders NorenUp ↑