Påminnelse om årsmøte i Narvik Klatreklubb den 14. april kl 19.00.

Det vil kun bli mulig å delta digitalt pga. gjeldende koronarestriksjoner.

OBS! For påmelding sender du e-post til leder@narvikklatreklubb.no eller narvikklatreklubb@gmail.com. Alle påmeldte vil få tilsendt link til årsmøtet.

Sakspapirer finner du her: https://www.narvikklatreklubb.no/om-narvik-klatreklubb/dokumenter/

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret i Narvik Klatreklubb