Innkalling til årsmøte i Narvik Klatreklubb
 
Styret innkaller herved til årsmøte i Narvik Klatreklubb den 14. april 2021 kl 19:00. Vi håper å kunne gjennomføre møtet fysisk med gjennomføring av årsmøte etterfulgt av mat og inspirerende innlegg. Det vil også bli mulig å delta digitalt for dem som ønsker dette.
 
For påmelding sender du e-post til leder@narvikklatreklubb.no eller narvikklatreklubb@gmail.com.
 
Saker som et medlem ønsker skal bli tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 1. april 2021 til leder@narvikklatreklubb.no eller narvikklatreklubb@gmail.com.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.narvikklatreklubb.no og informasjon legges på Narvik klatreklubb sin Facebookside.
For informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se klubbens vedtekter her; https://www.narvikklatreklubb.no/om-narvik-klatreklubb/dokumenter/.
 
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret i Narvik Klatreklubb