Til medlemmene i Narvik Klatreklubb

Innkalling til årsmøte i Narvik Klatreklubb (NKK)
[12.03.19, Narvik]

Styret innkaller herved til årsmøte i Narvik Klatreklubb med
filmvisning og pizza. Årsmøtet avholdes den 14.03.19 KL 19:00 på UiT.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest
28.02.19 til leder@narvikklatreklubb.com .
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for
medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.narvikklatreklubb.no og
Facebokkgruppen Narvik klatreklubb

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i
minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Sakspapir årsmøte 2019

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret i Narvik Klatreklubb