Da starter vi opp klubbklatringen hver tirsdag fremover kl 19.00-21.00 i klatrehallen. Vi stiller med kaffe og te, dere stiller med god humør og klatre glede.

For nye klatrere og tilflyttete er dette en unik mulighet for å bli kjent med klatremiljøet i Narvik. Det er altid noen som har mulighet til å sikre, så ikke vær redd for å komme uten en klatrepartner.

Hold ett øye med Facebook, der blir det informert om det skall skje noe ekstra på klubbklatringen.